در پروژه ملی ساخت ایران ، مجموعه تولیدکنندگان کشور ایران در تمامی حوزه های تولید که تولیداتشان از 50% به بالا ایرانی باشد در این وبسایت معرفی میشوند.


به این صورت که برای هریک از تولیدکنندگان یک صفحه اختصاصی درنظر گرفته شده که علاوه بر اسم و معرفی آنها ، محصولات ، اطلاعات ارتباطی و بسیاری از اطلاعات خوب و مفید ، بصورت رایگان منتشر می شود.

با این کار هم ظرفیت های تولیدی کشور مشخص میشوند.

همچنین با ایجاد یک مرجع عظیم و منسجم از تولیدکنندگان ایرانی ، دسترسی و راههای ارتباطی با تولیدکنندگان مختلف آسان تر می شود.


بطور مثال: تولیدکنندگان محصول نهایی برای تامین مواد اولیه و یا قطعات مورد نیاز به اندازه ی دایره اطلاعات خود به تولیدکنندگان مواد اولیه و قطعات لازم دسترسی دارند ، که با راه اندازی ساخت ایران این دایره اطلاعات به اندازه کل کشور وسیع تر میشود و تولیدکنندگان ایرانی میتوانند نیازمندیهای خود را با کیفیت بالاتر و حتی قیمت مناسب تر پیدا کنند.

با ایجاد زبانهای بین المللی برای وب سایت ساخت ایران ، بستر صادرات و دسترسی مشتریان خارجی تولیدکنندگان ایرانی فراهم می شود.

و البته اطلاعات شرکت ها از طریق نمایشگاههای بین المللی ، رایزن های بازرگانی در خارج از کشور و وبسایت های حامیان ما که مشتریان بین المللی دارند در اختیار علاقه مندان خارجی قرار خواهد گرفت.